História plemena: 

Belgický ovčiak 

(malinois)

 

Rodák z Belgicka je známy ako belgický Malinois. Má dlhú a zaujímavú históriu, ktorá prispela k tomu, že je jedným z najpopulárnejších psov na svete.

 

 

Úsvit nového plemena
 
 

Bolo to v roku 1891, kedy Adolphe Reul, slávny belgický veterinár zhormaždil vyše sto belgických ovčiakov a ich majiteľov. Zámer bol, vytvoriť štandard plemena pre tohoto konkrétneho psa. Keď boli zhromaždené celé šarže -Určité výrazné rozdiely neboli pozorované medzi nimi. Selektívne vyberal jedince, ktoré nakoniec viedli k vytvoreniu štandardu plemena. V nasledujúcom roku sprevádzal jeho cestu Belgický ovčiak na prvej špeciálnej výstave.

 

 

V nasledujúcich rokoch 
 
 

Prvé oficiálne uznanie belgického ovčiaka so štyrmi varietami prišlo v roku 1900 od Royal St Hubert. S vypuknutím prvej svetovej vojny, v roku 1914 boli chovateľské snahy nepriaznivo ovplyvnené. Potom nasledovali vážne kroky smerujúce k záchrane plemena pred vyhynutím. Vzhľadom k zúfalej potrebe udržať plemeno v chove, mali chovatelia povolené vlastnosti psov bez ohľadu na ich farbu k účasti na šľachtiteľskom procese.

To malo za následok vrhov rôznych odrod. Tieto vrhy potom boli registrované podľa novej odrody.

 

 Počas tejto doby bol belgický Malinois oficiálne predstavený do armády. Nemecká a belgická armáda využívala toho plemeno psa, aby im slúžilo ako špehovia, poslovia, rovnako ako hraničná stráž.

 

 

Uznanie plemena Malinois
 
 

Plemeno Belgický ocvčiak, bolo uznané v roku 1891, založením spolku Belgických ovčiakov v originále ( Club du Chein de Berger Belge ) Svoje meno Mlinois dostal po meste Mechelen(Malines)

Belgické ovčiaky sa delia do štyroch typov:

 

 
Groenendael- dlhosrsty, celočierny
 
Laekenois - hrubosrstý, plavý so stopami černastého nádychu
 
Malinois - krátko srstý, plavý, s čiernymi koncami chlpov a s čiernou maskou v tvári
 
Tervueren - dlhostrstý, hrdzavo plavý s čiernym nádychom a tmavou maskou v tvári
 
 
 
 
 
 

Malinois je pes silnej povahy, ktorá už od malička potrebuje výcvik. Je to ľahko vycvičiteľné plemeno. Pri výcviku musíte mať však na zreteli, že je to veľmi citlivý pes a neznáša tvrdé metódy výcviku. Výcvik musí byť dosledný a spravodlivý. Nevhodné je psa trestať neprimeranými trestami. Výchova spočíva v dóslednosti, zrozumiteľnosti a výchva musí byť láskyplná.

 

Malinois je aktívne plemeno a aby bol šťastný, vyžaduje veľa pohybu. Pre udržanie kondície sú vhodné prechádzky  s možnosťou voľného výbehu.

 

 

Spoločenská charakterisktika
 
 

Svojmu pánovi je verný a oddaný, rovnako ako k jeho rodine. Potrebuje a stále vyhľadáva kontakt so svojimi ľudmi. Je vždy pripravený bez váhania, húževnato, úporne a razantne brániť svojho pána. K cudzím ľuďom je vrodene nedoverčivý. Niekedy može posobiť až plachým dojmom, ale vie aj neohrožene zasiahnúť. Vo vzťahu k ostatným psom sa može niekedy prejavovať agresívne a kontaktu s nimi je nutné učiť odmalička. Hlavne v rannom veku máva problémy s inými psami, hlavne preto lebo je neústupčivý a tvrdošijný.

 

 

Vzťah k deťom
 
 

Dobre vedený pes je výborným kamarátom a ochranocm detí. S deťmi vychádza veľmi dobre za predpokladu, že je snimi v kontakte od malička. Deťom je však treba zavčas vysvetliť, že pes je živá bytosť a má svoje potreby, ktoré je nutné tolerovať.

 
 
 
Pre budúcich majiteľov
 
 

Belgický ovčiak je vynikajúce pastierske plemeno, v súčasnosti sa intenzívne využíva aj ako služobné plemeno (na policajné a vojenské účely) a na výcvik obrany.

 

Pokiaľ tomuto psovi venujete dostatok lásky, trpezlivosti, času, strarostlivý výcvik, váš život s nim bude veľni radostný a plný priateľstva a porozumenia. Z tohto priateľstva budete mať obrovské potešenie nie len vy, ale aj Váš pes.

 
 
 

 

">