Buďte zodpovedným chovateľom!!

 
Ak teda uvažujete o kúpe šteňaťa, prosím venujte niekoľko minút zoznámeniu sa s problematikou chovu čistokrvných zvierat v SR, s čím je úzko spojená aj problematika psiej populácie na našom území. Jednoducho: buďte zodpovedným chovateľom!

U psíka s PP poznáme exteriéry jeho rodičov, starých rodičov a ďalších predkov. Tí a ďalšie generácie psov pred nimi boli z hľadiska exteriéru aj povahy kontrolovaní a tí jedinci, ktorí požiadavkám nevyhovovali, boli z chovu vyradení, čo je aj v dnešnej dobe praxou.

Chovateľská stanica teda musí dodržiavať určité pravidlá pre chov psov - nie každý pes môže mať potomkov a kríženie psov sa zvažuje z genetického hľadiska. Neuchovnené psy sú predané za zlomok ceny a väčšinou je v zmluve bod o kastrácii, aby sa ich nedostatky nešírili ďalej.Psíka bez PP najčastejšie kupujeme, pretože je lacný a chceme ho predsa len pre radosť.

Takí jedinci majú mnohonásobne vyššiu možnosť rôznych chýb a defektov. Ak kúpime psíka s PP, nemáme samozrejme istotu, že bude stopercentne zdravý, ale vieme, že má veľmi nízke predpoklady k defektom a vadám, ktoré sú vrodené, pretože jeho predkovia také chyby nemali. Je tu teda ušetrené samotné zdravie psa aj Vaša peňaženka.

Dobrí profesionálny chovatelia dbajú na genetickú rôznorodosť, preto neváhajú svoje zárobky z chovu investovať späť do psov - veľmi kvalitný krycí psi, často zo zahraničia, import nových jedincov zo zahraničných krvných línií, nepovinné zdravotné a genetické vyšetrenia, kvalitná strava a veterinárna starostlivosti, atď. 

Dobrého, starostlivého a profesionálneho chovateľa jednoducho spoznáme podľa toho, že má k svojim psíkom osobný vzťah a nechová len anonymné desiatky chovných súk v kotercoch alebo klietkach.

 

 
 
 

">